Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

ST-läkarutbildningen i ny förpackning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Trots de stora påfrestningarna coronapandemin inneburit för ST-läkarnas utbildning har den kunnat fullföljas fullt ut i Region Norrbotten utan att någon del har behövt ställas in. Detta tack vare att allt snabbt ställdes om och blev digitalt. Nu har erfarenheterna tagits till vara och utbildningen gjorts om så att digitalt och fysiskt blandas för bästa resultat.

Kenneth Robarth och László Tóth
Kenneth Robarth, utbildningsstrateg, och László Tóth, överläkare i lungmedicin och övergripande studierektor för framför allt ST-läkarna, arbetar båda på Region Norrbottens utbildnings- och forskningsenhet.

Digitala utbildningar för ST-läkarna har funnits även innan coronapandemin, men inte i regionens regi.

– För A -och B-delmålen, som är ungefär samma för alla specialiteter, har vi anordnat fysiska utbildningar i egen regi för att ST-läkarna ska slippa resa land och rike runt och utbilda sig. För delmål C, som är mer inriktad på respektive specialitet, har det däremot varit en del digitala kurser som genomförts av olika kursleverantörer, säger László Tóth, övergripande studierektor för framför allt ST-läkarna i Region Norrbotten,

Och vad hände när pandemin kom?

– Då tappade jag håret, säger han och skrattar.

Riskerade negativ påverkan

Att ställa in var nämligen ingen möjlighet.

– Nej, vi har cirka 250 ST-läkare i systemet och om vi skulle ha ställt in deras utbildning skulle det ha fått en stor negativ påverkan. Det handlar om ett 50-tal ST-läkare per år som inte skulle ha blivit specialistläkare i tid. Det var inget alternativ, säger László Tóth.

Efter den initiala chockreaktionen kontaktades de externa kursleverantörerna liksom de interna föreläsarna i regionen. De fick en förfrågan om de kunde erbjuda alla kurser digitalt.

– Att spela in föreläsningarna går inte eftersom de är interaktiva, vilket också är en del i kunskapskontrollen. Därför krävdes det en stor samarbetsvilja från våra föreläsare att ställa om, men alla har löst det på ett sätt vi är väldigt tacksamma över, säger Kenneth Robarth, utbildningsstrateg.

Allt lämpar sig inte digitalt

Samtidigt har man i efterhand kunnat konstaterar att kvaliteten i alla delar inte varit lika bra som när utbildningarna varit fysiska.

– Inte på grund av de som hållit i utbildningarna utan för att all form av kunskapsöverföring inte lämpar sig för digitala utbildningar, säger László Tóth.

Fakta- och förståelsekunskap var inga problem att ta via Zoom. Färdighetskunskaper, att omsätta det man lärt sig teoretiskt i praktisk handling, exempelvis rollspel i hur man kommunicerar med patienter och anhöriga, funkade inte lika bra.

Kenneth Robarth och László Tóth
Utbildningsstrateg Kenneth Robarth och studierektor László Tóth har tillsammans med utbildningssamordnare Annica Lindgren arbetat med att paketera om ST-läkarutbildningen så att den nu är både fysisk och digital.

Inställda randningar

Inte heller förtrogenhetskunskap, där man ser hur ST-läkarna tillämpar de teoretiska kunskaperna i olika situationer.

– Det är som att lära sig köra bil. Man kan berätta var bromsen, kopplingen och växelspaken sitter, men för att man ska bli en bra bilförare behöver läraren sitta med, säger Kenneth Robarth och tillägger att exempelvis hjärt- och lungräddning inte fungerar att lära sig digitalt.

För ST-läkarna har också inställda randningar, det vill säga sidoutbildning i angränsande specialistområden, inneburit en påfrestning i utbildningen.

– Det har bromsats in på flera kliniker under pandemin. Utöver det har operationer ställts in, något som inneburit begränsningar för de som vill bli kirurger. Exakt hur allt detta påverkat utbildningens kvalitet är för tidigt att säga, men jag tycker att Region Norrbotten trots allt har klarat utmaningen bra, säger László Tóth.

Höga ambitioner

Kenneth Robarth tillägger:

– Att utbildningarna har varit ”good enough” är det inget tvivel om, men vi har ju högre ambitioner och om de har uppnåtts även under pandemitiden återstår att se.

När pandemin nu klingar av har ST-läkarutbildningarna sedan slutet av mars en ny förpackning. Det som har fungerat bra digitalt har man behållit, medan annat återgått till fysiska träffar.

– Eftersom Norrbotten är ett så stort län, förknippat med långa resor, finns det fördelar med att behålla en del digitala inslag samtidigt som annat behöver vara face to face, säger Kenneth Robarth och László Tóth.

Omvärldsbevakat

Allt handlar om balans, menar Kenneth Robarth:

– Mycket går att göra digitalt, men inte allt. Vi behåller det som varit bra och återgår till fysiska utbildningar för det som fungerat mindre bra, säger Kenneth Robarth.

För att ta lärdom av hur andra har lagt upp det har László Tóth omvärldsbevakat både i andra regioner och internationellt.

– De flesta beskriver samma upplevelser. De nackdelar som nämns med digitalt är bland annat att deltagarna blir trött fortare än om det är IRL, så det är viktigt att ta paus oftare. Kravet att webbkameran ska vara på hela tiden kan också uppfattas som jobbigt, men annars blir man underkänd. Det finns för- och nackdelar, säger han.

Text och foto: Jonas Hansson

17 juni 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering