Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

MONICA återupptas efter åtta års uppehåll

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Efter åtta års uppehåll genomförs nu ännu en hälsoundersökning av norrbottningar och västerbottningar i MONICA-studien. Sedan starten 1986 har sju undersökningar genomförts med syfte att kartlägga och förhindra hjärt- och kärlsjukdomar. ”De prover som vi har tagit och analyserat genom åren kan bidra till att lösa olika sjukdomar”, säger forskningsledaren Maria Nordendahl.

MONICA-studien 2022
Jasminka Barucija, forskningskoordinator, och Maria Nordendahl, forskningsledare, utanför norra entrén till Sunderby sjukhus. Bakom dem, där psykiatrin tidigare hade sina lokaler, skymtar dörren in till MONICA-studiens lokaler.

Under de år som har gått sedan projektet startades har den höga dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom i Norrbotten och Västerbotten minskat, men det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland såväl kvinnor som män.

– Risken att dö i hjärtinfarkt är avsevärt högre i Norrbotten än i andra delar av Sverige. Norrbottningarna löper dubbelt så hög risk att drabbas jämfört med stockholmarna och vi har flest antal hjärtinfarkter i landet per 100 000 invånare, medan Stockholm har lägst. Det är med andra ord inte svårt att se värdet av att MONICA rullar vidare, säger Maria Nordendahl, specialistläkare i allmänmedicin på Björknäs hälsocentral i Boden och forskningsledare i Region Norrbotten för den nya MONICA-studien.

Över hela länet

Undersökningarna genomförs på hälsocentraler och sjukhus över hela länet, men flest besök beräknas de tillfälliga lokalerna på Sunderby sjukhus ha.

Där finns ett team som tar emot deltagarna under ledning av forskningskoordinatorn Jasminka Barucija, som är tjänstledig från tjänsten som undersköterska inom neurologin på Sunderbyn för att arbeta med studien.

Hon har sin placering på Björknäs hälsocentral, som i och med att även Maria Nordendahl jobbar där utgör ett centrum för MONICA i Norrbotten.

MONICA-studien 2022
Region Norrbotten genomför under 2022 undersökningar av 1 200 norrbottningar i MONICA-studien med en helt ny uppställning av studiepersonal som under januari till april håller till i tillfälliga lokaler på Sunderby sjukhus. Från vänster Jasminka Barucija, Maria Nordendahl, Natalie Gustafsson och Agneta Vikström.

Helt ny uppställning

Under januari till april 2022 kommer cirka 1 200 norrbottningar att bjudas in i Norrbotten och med Västerbotten är det totalt 2 500 personer.

– Vi gör en nystart i Norrbotten med helt ny uppställning av studiepersonal. Förutom mig och Jasminka är det fyra undersköterskor, som har sin arbetsplats i lokalerna på Sunderby sjukhus, säger Maria Nordendahl, som tycker det är tacksamt att regionerna i norr ser värdet av att skjuta till medel och resurser för att fortsätta studien.

Jasminka Barucija konstaterar att de hälsoundersökningar som görs är väldigt omfattande.

– En del prover analyseras direkt och deltagarna får reda på svaret och rekommendationer på vad de ska göra om det visar sig finnas riskfaktorer. I vissa fall kan de också få en uppmaning att söka vård, säger hon.

Fryses ned i Umeå

Hon fortsätter:

– Urvalet sker slumpmässigt bland åldrarna 25-74 år. Om en person väljer att inte delta får vi inte ersätta den med en annan. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de som får en inbjudan tackar ja. Senast var det ungefär 60 procent som deltog, vilket är väldigt bra.

Proverna skickas till Umeå där de fryses ned i Biobanken norr, där också alla andra prover som tagits sedan mitten av 1980-talet finns förvarade.

– Vi vet inte i dag vad forskningen i morgon kan utföra, men delar av proverna kan tinas upp i olika forskningsprojekt där nya analyser görs. En forskare som vill ta del av proverna kan be om att få göra ett uttag, men vanligast är att forskare ber att få ta del av redan analyserade prover och data, säger Maria Nordendahl.

MONICA-studien 2022
”Att vi är en del av internationell forskning känns väldigt spännande”, säger forskningsledare Maria Nordendahl i mitten, här omgiven vid fikabordet av Agneta Vikström, Wilma Enberg och Natalie Gustafsson.

Ett vinnande koncept

Hon tillägger:

– De prover som vi har tagit och analyserat genom åren kan bidra till att lösa olika sjukdomar. Det känns väldigt hoppfullt.

Jasminka Barucija håller med:

– Ja, det här är ett vinnande koncept. Det finns väldigt mycket data att ta del av över lång tid.

De som har lämnat prover är avidentifierade och kan när som helst välja att dra sig ur.

– Vi är väldigt måna om att skydda deltagarna och varje gång forskare begär tillgång till MONICA:s prover görs en särskild prövning. Om någon deltagare begär att vi ska radera allt vi har om dem så gör vi det, men det har i princip aldrig hänt, säger Maria Nordendahl.

Viltkött och bastubad

Hon berättar att basen för undersökningen är densamma varje gång.

– Samtidigt försöker vi anpassa oss efter den tid vi lever i. Den här gången är det till exempel lite fler frågor som har koppling till psykisk hälsa. Hur man mår psykiskt påverkar ju kroppen och har också en koppling till hjärt-kärlhälsa. Ibland har vi också samarbeten med olika forskargrupper. Det har exempelvis handlat om att de vill ta reda på hur ofta deltagarna äter viltkött och konserver och hur ofta de badar bastu.

Jasminka Barucija flikar in:

– Den här gången tar vi också blod för virusanalyser, bland annat covid-19.

MONICA-studien 2022
Strax före jul fick MONICA-studien tillgång till sina lokaler på Sunderby sjukhus och studiemedarbetarna var på rundvandring, här under ledning av Natalie Gustafsson. Sedan januari är verksamheten i gång.

Ett känt begrepp

En nyhet är också att enkäten som deltagarna får besvara nu är helt digitaliserad och uppdelad i två delar. Den första delen gör de hemma och den andra antingen hemma eller i provlokalen.

Maria Nordendahl och Jasminka Barucija konstaterar avslutningsvis att MONICA-studien är unik i att ha rullat på så pass många år.

– Utöver den finns studier i Finland och på Mauritius som också hållit på väldigt länge, säger de och tillägger att bland forskare som nischar in sig på hjärt-kärlsjukdom är MONICA ett känt begrepp över världen.

– Att vi är en del av internationell forskning känns väldigt spännande. Det finns många frågor att söka svar på. Exempelvis finns det befolkningar i världen som trots att de är förvånansvärt överviktiga inte drabbas av diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Det är man ju nyfiken på varför. Forskning handlar om att lägga pusselbitar för att på sikt kunna se hela bilden, säger Maria Nordendahl.

Text och foto: Jonas Hansson


Fakta om MONICA

MONICA-undersökningen har sedan 1985 genomfört hälsoundersökningar i Norr- och Västerbotten.

Sedan starten har sju undersökningar genomförts, den senaste 2014.

Det var Världshälsoorganisationen, WHO, som startade studien, i syfte att ”utforska den epidemi av hjärt-kärlsjukdomar som drabbat västvärlden”. Målet var att klarlägga orsakerna till insjuknande och död i hjärtinfarkt och stroke respektive hjärninfarkt och hjärnblödning (slaganfall).

Invånare i 26 länder undersöktes. När projektet avslutades valde dåvarande landstingen, numer regionerna, Norrbotten och Västerbotten att fortsätta tillsammans med Umeå universitet, som i dag är huvudman för studien.

Exempel på det som ingår i studien är mätningar av blodtryck, kolesterol, längd, vikt, höft- och midjemått. Utöver det tas även urin- och blodprover, som sparas i Biobanken Norr i Umeå.

Deltagarna testas också för tidigare sjukdomar samt för nivåer av miljögifter. Även rökning, snusning, risk för diabetes, motionsvanor, psykisk hälsa med mera undersöks.

Undersökningen utförs på exakt samma sätt varje gång, med vissa kompletteringar. Det vill säga samma typ av undersökningar, samma tid på året, samma förfaringssätt och deltagare från samma orter.

MONICA står för Monitoring of trends and determinants in cardiovascular disease.

8 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering