Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

De stöttar patienter till hälsosamma val

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Livsstilsmottagningen på Piteå hälsocentral har öppnat. ”Vi hjälper människor att ta kontroll över sin hälsa och stöttar dem i en förändringsprocess över tid”, säger Johanna Lundberg, hälsovägledare.

Ett av primärvårdens basuppdrag är att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Som ett led i det uppdraget ska alla 40-, 50- och 60-åringar i Norrbotten erbjudas ett hälsosamtal på den hälsocentral man är listad.

Hälsosamtalet fungerar som ett verktyg för rådgivande samtal kring levnadsvanor.

– Men det räcker inte, enligt oss. Vi saknade ett arbetssätt på hälsocentralen för att jobba vidare med frågor runt levnadsvanor. Det var i det läget vi fick idén att starta Livsstilsmottagningen, säger Marie-Louise Hedlund Granström, sjuksköterska, KBT-terapeut och koordinator.

Livsstilsmottagningen, Piteå hälsocentral
Johanna Lundberg, hälsovägledare, och Marie-Louise Hedlund Granström, sjuksköterska, gläds åt deltagarnas lyckade förändringsresor. Foto: Ulrika Englund

Nya vanor

Under 2021 fick 15 slumpmässigt utvalda listade patienter förfrågan om att delta i ett årslångt pilotprogram. En av dem är Elisabeth Fjällström, 61 år.

– Jag fick erbjudande om ett hälsosamtal när jag fyllde 60. Där framkom att jag hade flera riskfaktorer för livsstilsrelaterade sjukdomar, däribland vikten och konditionen. Det ledde till att jag fick frågan om jag ville vara med i pilotgruppen, berättar hon.

Till en början träffades hon och Marie-Louise Hedlund Granström ungefär en gång i månaden, både under fysiska och digitala möten. Sammanlagt handlade det om sju träffar.

– Vi samtalade bland annat om kostvanor och motion. Jag fick tips och råd och även hemuppgifter som innebar att jag behövde reflektera över mina val i vardagen. Det fick mig att aktivt jobba med kosthållningen och komma igång med regelbunden träning, säger hon.

Livsstilsmottagningen, Piteå hälsocentral
Under sitt år i pilotprojektet fick Elisabeth Fjällström stöttning av fysioterapeuten Anna Öhlund. Nu är hon redo att klara sig på egen hand, utan hjälp från vårdpersonalen. ”Vi har pratat en hel del om fallgropar, så jag känner mig beredd”, säger hon.

Fungerande råd

Hon hade redan en hel del kunskap om hälsosamma levnadsvanor.

– Som så många andra som kämpat med vikten var jag påläst, men det florerar mycket om olika metoder för att gå ner i vikt. För min del var det till stor hjälp att Marie-Louise skalade bort en massa onödig information, ner till några få handfasta och fungerande råd.

I programmet ingick även fyra träffar med en fysioterapeut.

– Vi pratade mycket om motivation, både vad gäller matvanor och hur man gör för att komma iväg och träna. Det handlade även om tankar och känslor. Dessutom fick jag fysisk aktivitet på recept, FaR, utskrivet. Det gjorde absolut skillnad, berättar Elisabeth Fjällström.

Bättre i ett knä

Hon inledde med promenader och utmanades av fysioterapeuten att öka takten och även gå i backar, för att få upp pulsen.

Under hösten 2021, när pandemin avtagit något, började hon delta i gruppträningar på gym. Hon motionerar numera regelbundet och har en bättre kosthållning.

– Det är jättestor skillnad! Jag har fått verktyg, kunskap och lärt mig ett nytt förhållningssätt. Att jag rör på mig mer och äter bättre märks på vågen. Dessutom har smärtor i ett knä har avtagit, i takt med att jag blivit lättare.

Livsstilsmottagningen, Piteå hälsocentral
Att minska stillasittandet och börja motionera är en viktig pusselbit under deltagarnas väg till bättre hälsa.

Identifierar risker

Under året har deltagarna lämnat prover vid tre tillfällen – före, under och vid programmet slut.

– För Elisabeths del har bland annat blodtryck och kolesterolvärden normaliserats, berättar Marie-Louise Hedlund Granström.

Efter pilotstudien ska Elisabeth och de andra på egen hand fortsätta arbetet med att förbättra sina levnadsvanor. Innan patienterna skrivs ut upprättar livsstilskoordinatorn och patienten en återfallsplan. I den identifieras riskmoment och risksituationer. Dessutom kartläggs strategier som ska vara till hjälp att ta sig förbi de hinder som kan uppstå.

– Återfallsplanen ska fungera som stöd för att implementera nya hälsovanor över tid. Den gör att man kan komma upp på banan igenom om man tappat fokus från sitt mål, säger Marie-Louise Hedlund Granström.

Livsstilsmottagningen, Piteå hälsocentral
”Jag har reflekterat en hel del och även registrerat vad jag ätit och motionerat”, berättar Elisabeth Fjällström. Enligt Marie-Louise och Johanna är intresset bland patienter stort – många vill ha stöd för att förändra sin livsföring.

Styrka i gruppen

På grund av pandemin kunde pilotstudiens deltagare inte träffas i grupp. När en ny grupp i livsstilsprogrammet startade under hösten 2021, parallellt med pilotgruppen, ingick däremot gruppträffar som en viktig del av konceptet.

– Det finns evidens på att gruppbehandlingar är effektiva. Det är värdefullt att få tillhöra och känna samhörighet, att få dela erfarenheter, utbyta tankar och tips och kunna peppa varandra, förklarar Johanna Lundberg, hälsocentralens egen hälsovägledare.

Under januari 2022 startade sedan en tredje grupp. Efter utvärdering av pilotprojektet har hälsocentralen kommit fram till ett delvis nytt upplägg.

  • I stället för ett år sträcker sig det strukturerade programmet över sex månader.
  • Deltagarna får under gruppträffar kunskap om olika teman kopplade till levnadsvanor samt uppföljningar med en livsstilskoordinator.
  • Fysioterapeuter leder gruppträningar och håller i en tematräff.
  • Provtagningar görs inledningsvis och vid utskrivning.

– Vi arbetar tvärprofessionellt på hälsocentralen. Utifrån behov kan vi även förstärka med andra kompetenser, exempelvis när det handlar om problem med sömn eller önskan om stöd för tobaksavvänjning, berättar Marie-Louise Hedlund Granström.

Livsstilsmottagningen, Piteå hälsocentral

En person som tackar ja till att delta i Livsstilsmottagningens grupp ska befinna sig i handlingsstadiet, en av faserna i det så kallade förändringshjulet. Bilden är hämtad från Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

I olika stadier

För att få delta i en grupp ska patienten uppfylla vissa medicinska kriterier. Det kan till exempel handla om en ökad risk för eller utvecklad hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. En förutsättning är också att han eller hon på allvar ska vara redo att göra en förändring i sitt liv.

– Enligt förändringshjulet befinner man sig i olika stadier. Först förnekande/inte beredd, sedan ambivalent, sedan förberedd och därefter beredd till handling. Patienter som är aktuella måste befinna sig i förberedelse- eller handlingsstadiet. Livsstilsprogrammet innebär att vi ger dem verktyg och kunskap, stöttar och följer upp. Men det är ändå de själva som ska göra jobbet, säger Johanna Lundberg.

Frisk över tid

Marie-Louise Hedlund Granström har under flera år jobbat för att få till stånd ett livsstilsprogram på hälsocentralen. Hon menar att verksamheten som nu är igång har utvecklingspotential.

– Behovet och intresset hos patienterna är stort och vi har förstått att vi inom vården verkligen kan göra skillnad. Det här är något som både gagnar den enskilde och sparar på våra gemensamma resurser, säger hon.

De två kollegorna anser att det är nödvändigt att börja erbjuda verktyg till självhjälp, i en tid när länets befolkning blir allt äldre och sjukare.

– Rent ekonomiskt är det en vinst om vi på det här sättet kan förhindra att en patient utvecklar livsstilsrelaterade sjukdomar eller faller tillbaka i sjukdom. Att man i stället kan upprätthålla sin nya livsstil och hålla sig frisk över tid, säger Johanna Lundberg.

Livsstilsmottagningen, Piteå hälsocentral
Marie-Louise Hedlund Granström och Johanna Lundberg öppnar dörren för ett nytt sätt att jobba.

Arbetssätt som fungerar

De konstaterar att det är stimulerande att arbeta med att öka människors insikt om sin hälsa och hur de kan påverka den. Detta i stället för att enbart ha fokus på sjukdom och ohälsa.

– Det är fantastiskt roligt att se vad som händer när någon ändrar sina levnadsvanor, med förhållandevis små insatser från vår sida. Att följa resultatet av de förändringar våra deltagare gör stärker mig i min uppfattning att vi jobbar med rätt saker, säger Marie-Louise Hedlund Granström.

Livsstilsmottagningen ser de som början på något som kan växa sig stort.

– Äntligen finns en plattform i vården för ett strukturerat, hälsofrämjande arbetssätt som vi kan visa gör skillnad och fungerar. Med ett annat tänk kan vi bryta ohälsotalen och på sikt korta köerna till vården, säger Johanna Lundberg.

25 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering