Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Personer med samisk bakgrund kan få kulturanpassad vård i Norge

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2021-11-09
  •  Källa: Region Norrbotten

Tack vare ett nytt avtal kan personer med samisk bakgrund bosatta i Norrbotten, Dalarna, Jämtland Härjedalen och Västerbotten få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik på den norska vårdinrättningen Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet, Sanks.

Sanks är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer. Ingen motsvarande institution finns i Sverige. Avtalet omfattar Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten och har möjliggjorts genom samarbete i Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

– Det här är något som samer i regionerna har önskat länge. Många har beskrivit att de upplever sig vara tvungna att utbilda sin behandlare i samisk kultur, vilket förlänger vårdförloppet och tillfrisknandet. Sanks erbjuder vård på samiska av samiska behandlare. Självklart känns det väldigt bra att kunna erbjuda det, säger Harriet Hedlund, första vice ordförande i Region Västerbotten.

Sanks erbjuder vård vid sin huvudetablering i Karasjok eller vid någon av sina filialer i Norge. Patienterna kan också få vård digitalt. Personer som önskar vård hos Sanks ska kontakta sin vård- eller hälsocentral för bedömning.

– Vi vet att det kan vara svårt att höra av sig till vården när man mår dåligt, och vår förhoppning är att avtalet med Sanks ska göra detta steg lättare. Om du redan har en kontaktperson inom primärvården eller psykiatrin så kommer den personen att kunna hjälpa dig. Annars vänder du dig till din hälsocentral, säger Linda Frohm, regionråd i Norrbotten.

Avtalen innehåller också kompetenshöjande insatser där Sanks kan bistå regionerna med olika typer av utbildning inklusive studiebesök och auskultation på Sanks. Läkare och psykologer under utbildning (ST-läkare och PTP-psykologer) kan välja att förlägga en del av sin utbildning på Sanks.

– Sanks kompetens kring samisk kultur har betydelse i vård och behandling. Nu kan våra behandlare ta hjälp av Sanks i vården av en samisk patient. Sanks kan också bistå oss med olika utbildningsinsatser vilket långsiktigt förbättrar vården, säger Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd i Dalarna.

Region Jämtland Härjedalen har haft samarbetsavtal med Sanks sedan 2015.

– Vi har sex års erfarenhet av samarbete med Sanks med goda resultat. Att fyra regioner har enats kring ett gemensamt avtal är ett styrkebesked och det är mycket glädjande att samer i större delen av svenska Saepmie nu kommer att kunna få hjälp vid Sanks, säger Robert Hamberg, regionråd i Region Jämtland Härjedalen

Om Sanks

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og avhengighet erbjuder utredning och behandling av personer som lider av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Dessutom har de ett nationellt uppdrag att erbjuda vård och behandling för samer boende i Norge. Sanks arbetar också med kunskapsspridning, bland annat till vårdpersonal, studenter och forskare inom området språk och kulturförståelse. Sanks är en avdelning som tillhör Sámi klinihkka inom Finnmarkssykehuset Helseforetak.

Sanks huvudetablering ligger i Karasjok. Dessutom finns filialer i Snåsa, Röros och Oslo.

Om avtalet

Avtalet innehåller:

  • Öppenvård och slutenvård för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som har behov av Sanks språk- och kulturanpassade inriktning.
  • Konsultation och handledning av regionanställd vårdpersonal inom primärvård, BUP och vuxenpsykiatri.
  • Fortbildning av regionanställd vårdpersonal.
  • Auskultation och randning. Randning innebär att läkare och psykologer under utbildning kan förlägga en del av sin utbildning hos Sanks.

I Region Norrbotten krävs remiss till vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin, som remitterar vidare till Sanks.

Om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna, samt Sametinget och ett flertal samiska organisationer. Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar för en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige.

Kontaktperson

Namn: Linda Frohm
Titel: Regionråd (M)
Telefonnummer: 070-336 97 96

Namn: Risten Utsi
Titel: Läkare på Samisk resursenhet, Jokkmokk hälsocentral
Telefonnummer: 070-915 44 2519 oktober 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering