Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur - medel att söka

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Professionella kulturutövare som föreningar, organisationer eller firmor med F eller FA-skattsedel är välkomna att söka medel för olika kulturinsatser.

Projekt - kulturmedel 

Höstens ansökningsomgång är öppen 15 september -15 oktober 2021. 
Ansökan görs genom "Min ansökan" på Tillväxtverkets webb.

Mer information om ansökan samt villkor för medel finns på länken nedan.

Projekt - kulturmedel

Övriga aktuella kulturstöd

Med anledning av coronapandemin har Region Norrbotten sett över kulturstöden för att kunna anpassa dessa på bästa sätt utifrån de behov som finns. Därför har regionen även öppnat upp för att fler kulturstöd ska kunna sökas löpande under 2021. Handläggningstiden är två månader från ankomstdatum. 

Information om aktuella kulturstöd samt ansökningsblanketter för dessa finns på länkarna nedan. 

Manusbearbetningsstöd
Mobilitetsstöd
Snabba ryck
Turnéstöd

Expresstöd för kulturområdet

För att bidra till en bibehållen infrastruktur med en bredd av kulturuttryck och aktörer i Norrbotten har Region Norrbotten haft en utlysning av ett särskilt Expresstöd under våren 2021 för att stötta insatser här och nu. Utlysningen stängde för ansökan den 15 mars 2021.

Mer information om Expresstödet samt redovisningsblankett finns på länken nedan.

Expresstöd för kulturområdet

Pågående kulturprojekt med medel från Region Norrbotten

Trots många inställda projekt och arrangemang strävar Region Norrbotten mot att alla verksamheter ska kunna fortsätta bedrivas i så stor utsträckning som möjligt. Kulturenheten lättar på sina krav i syfte att underlätta så att verksamhet ska kunna planeras om eller skjutas fram under 2021 på grund av pandemin.

Om projekt inte påbörjats inom tre månader från angiven starttid eller avslutats inom tre månader från angiven sluttid, ska beslutet om bidrag omprövas. Detta sker i dialog med kulturenheten och det åligger projektägaren att ta kontakt med handläggare samt bifoga uppdatering av budget och projektplan.

Ett projekt kan som regel bara förlängas en gång men om orsaken är pandemin så kan dispens bli aktuell. Tänk dock på att tidigare beviljade medel ska redovisas innan ny ansökan kan ske. Om projekt som beviljats medel behöver avbrytas på grund av pandemin kommer kulturenheten som regel inte kräva återbetalning av redan upparbetade kostnader. Redovisning av projektmedel ska vara inne senast tre månader efter avslutat projekt.

Redovisning av kulturstöd

Kulturdatabasen, KDB som tidigare användes för ansökningar och slutredovisningar har upphört från årsskiftet 2020-2021.

Slutredovisning av projekt som ansökts i kulturdatabasen redovisas via blankett som ni hittar under rubriken Blanketter i högerspalten. Slutredovisningen fylls i och skickas per e-post till: kultur@norrbotten.se

Projektet ska vara medfinansierat av ytterligare en extern part, ha kulturverksamhet i flera norrbottniska kommuner, attrahera länet i stort eller skapa nationell och/eller internationell attraktionskraft. Projekt av/med/för Norrbottens professionella kulturskapare samt projekt kopplade till särskilda områden och temaår prioriteras särskilt. För mer information

23 september 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson 
(Projekt, Turné, Mobilitet, Manusbearbetning, Snabba ryck, Verksamhetsbidrag)
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

Jennie Ignberg Eriksson 
(Projekt, Turné, Mobilitet, Manusbearbetning, Snabba ryck, Verksamhetsbidrag)
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se 

Blanketter 

Rekvisition för utbetalning av beviljat kulturstöd
Slutredovisning - Projektstöd kulturinsatser
Slutredovisning - Manusbearbetningsstöd

Slutredovisning - Mobilitetsstöd

Övriga länkar

Region Norrbottens grafiska profil