Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Diarium, registratur och arkiv

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vill du ta del av offentliga handlingar som rör Region Norrbotten? I så fall är det diariet och registraturen du ska vända dig till. Här registreras och sorteras de ärenden som kommer in till Region Norrbotten.

Allmänt

Region Norrbotten förvarar olika typer av dokumentation från våra olika verksamhetsområden. Det kan röra sig om offentliga eller sekretessbelagda allmänna handlingar, till exempel handlingar avseende administration, patientjournaler eller Norrbottens kultur och historia.

Från Region Norrbotten kan du få en kopia av offentliga handlingar i pappersform, digital form, läsa handlingar på plats, spela in eller skriva av dem. Vid begäran av handlingar som omfattas av sekretesslagen måste först prövningen om huruvida begärda handlingarna får lämnas ut eller inte genomföras. Om uppgifterna inte kan lämnas ut kan du begära att få ett skriftligt beslut med uppgift om hur beslutet kan överklagas.

Region Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.

Mer om avgifter för kopia på allmän handling

Loggutdrag

Beställning av loggutdrag görs via blanketten Patientbegäran av logg. Loggbegäran ska vara skriftlig och vara undertecknad av patienten. Vidare ska det framgå vilken klinik/hälsocentral och tidpunkt som avses för de efterfrågade loggarna. Har du frågor gällande loggutdrag från din patientjournal ska du kontakta berörd vårdenhet (klinik/hälsocentral).

Blanketten skickas ifylld och undertecknad av patient till:

Region Norrbotten
Patientkontoret
Administrativ Service
Box 511
961 28 Boden

Kontakta dataskyddsombudet

Telefon: 0920-28 47 72
E-post: dataskyddsombud@norrbotten.se

Journal

Läs om vad som gäller för att begära ut din eller anhörigs patientjournal

Övriga allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar som rör Region Norrbotten kan du söka dessa bland våra diarieförda handlingar och kontakta registraturen via e-post eller telefon.

Kontakta registraturen

Telefon: 0920-28 42 21        

E-post: regionnorrbotten@norrbotten.se

Arkiv med fokus på Norrbotten

Vill du ta del av Norrbottens kultur och historia är du välkommen att ta kontakt med Norrbottens museums arkiv. Det kan röra sig om dokumentationer av bebyggelse och samtidsfenomen, arkeologiska undersökningar och utställningar. I arkivet finns även handlingar från företag, gårdar och privatpersoner som skänkts till museet samt avskrifter och kopior från andra arkivinstitutioner med material som rör Norrbotten.

Kontakta arkivet

Karin Tjernström, arkivarie
Tel: 0920-24 35 53
E-post: karin.tjernstrom@norrbotten.se

Monika Andersson, arkivassistent
Tel: 0920-24 35 52
E-post: monica.andersson@norrbotten.se

5 oktober 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering