Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Testbädd personcentrerad närsjukvård

Kontaktperson

Mats Andrén, Projektledare
Telefon: 070-346 25 90, 0920-28 46 54
E-post: mats.andren@nll.se

En testmiljö som ska bidra till ökad kvalitet inom hälso- och sjukvården.

Testbädd personcentrerad närsjukvård är ett treårigt projekt som ska utveckla ett kompetenscentrum för personcentrerad vård.

Vi vill:

  • Ge stöd till verksamheter som har utvecklingsidéer.
  • Erbjuda en struktur som underlättar för verksamheten att testa sin idé.
  • I testbädden skapar vi förutsättningar för utveckling av idéer och implementering av personcentrerat synsätt.

Målet är att utbytet mellan idégivare och verksamheterna ska ske åt båda håll. Dels ska innovatörer kunna ta initiativ och vända sig till testbädden för testning, rådgivning och utvärdering, dels ska verksamheterna kunna komma upp med idéer och konkreta behov. Testbäddens strävan är att hitta matchning och skapa möten som kan leda till utveckling.

Samarbetsparter är Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet Norrbotten, LTU, företag i Norrbotten, patienter och närstående.

Vad är Personcentrerad vård?

Personcentrerad vård tar sin utgångspunkt i patientens upplevelse och utgår från den enskildes resurser och behov. Personcentrerad vård ser patienten som en kapabel person med resurser och förmågor. Patienten ska få vara en aktiv part i den gemensamt planerade vården. Begreppet personcentrerad vård omfattar alla former av hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg.

Huvuddelar i personcentrerad vård:

  • En persons resurser innebär mellanmänskliga tillgångar som glädje, motivation och mänskliga kontakter. Exempelvis kan vilja vara en resurs hos en person. En persons vilja kan mobiliseras i olika mål; det kan vara att kunna gå en viss sträcka efter sjukdom för att kunna rasta sin hund, eller att komma hem inom en viss planerad tid. Däremot innebär resurser inte nödvändigtvis fysisk eller intellektuell förmåga.
  • Partnerskapet är den mest centrala delen i personcentrerad vård. Det handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan patientens kunskap om att leva med tillståndet, å andra sidan hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om tillståndet på en generell nivå.
  • Strukturerad dokumentation av patientens berättelse utförd av personalen används till att i samråd med patienten formulera en personlig hälsoplan. Detta säkerställer att vård, behandling och/ eller rehabilitering genomförs på det sätt som är överenskommet.
  • Medverkan i den egna vården är mer än egenvård. Det innebär att patienten ses som en jämlik partner i vården, en person med expertis om sin egen situation och om hur hen hanterar sin sjukdom och hälsa. Patienten ges möjlighet att, efter förmåga och vilja, vara fullt insatt i och medverka i planering av den egna vården, samt att patientens resurser, motivation och omständigheter beaktas och tas till nytta.

Referens: GPCC, Göteborgs universitet (2015-02-19) http://gpcc.gu.se Centrum för personcentrerad vård/Broschyr Personcentrerad vård [2015-02-26]

25 juli 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering