Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbottens hälsosamtal

Kontaktperson

Margareta Eriksson , Folkhälsostrateg
Telefon: 0920-28 45 44, 070-668 41 01
E-post: Margareta.Eriksson@norrbotten.se

God hälsa är för de allra flesta människor en av de viktigaste sakerna i livet och därför erbjuder Region Norrbotten hälsosamtal för dig som är 40, 50 eller 60 år.

På grund av pandemin har hälsocentralernas möjlighet att erbjuda hälsosamtal varit begränsad. Det har också varierat mellan olika hälsocentraler beroende på hur personalen nyttjats i pandemiarbetet. Även under hösten 2021 påverkas hälsocentralernas verksamhet av pandemin. De engageras i vaccineringsarbete och provtagning, samt ska ta igen uppskjutna vårdinsatser. Förhoppningen är att hälsosamtalen så snart det är möjligt kan återupptas i samma omfattning som tidigare på alla hälsocentraler, antingen fysiskt eller digitalt.

Välkommen till hälsosamtal

De vanligaste sjukdomarna – hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar – utvecklas under många år, ofta utan att ge besvär i början. Sjukdomarna hänger ofta ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom är högre i Norrbotten än i övriga landet. I Västerbotten har hälsosamtal och hälsoundersökningar erbjudits under många år med goda resultat. Region Norrbotten vill förbättra norrbottningarnas hälsa. Därför erbjuder hälsocentralerna i Norrbotten dig som fyller jämnt (40, 50 och 60 år) möjlighet att delta i Norrbottens hälsosamtal.

Vad innebär hälsosamtalet?

 • Vid ett hälsosamtal har du möjlighet att diskutera dina levnadsvanor men även annat som kan påverka din hälsa.
 • Du får mäta blodtryck och olika kroppsmått samt räkna ut body mass index, BMI.
 • Du erbjuds provtagning av blodsocker och kolesterol. Provtagningen görs på hälsocentralens laboratorium cirka en vecka före hälsosamtalet.
 • Om du är man 50 eller 60 år får du också information om hur du får fördjupad rådgivning om PSA-prov (se länk till informationsblad under Mer hos oss).
 • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändringar.
 • Du har möjlighet till att ställa frågor som du tycker är viktiga.
 • Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjade och sjukvårdsförebyggande metoder.
 • Hälsosamtalet kostar som ett ordinarie besök i primärvården och ingår i högkostnadsskyddet.

Detta ingår i hälsosamtalet

Du får fylla i ett frågeformulär med frågor som har betydelse för din hälsa. Formuläret fylls i genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster där du hittar Norrbottens hälsosamtal under övriga tjänster. I samband med hälsosamtalet görs en hälsoprofil i form av en stjärna utifrån dina svar och mätvärden. Hälsostjärnan hjälper dig att få en helhetsbild av din hälsa.

stjärnprofil 

Stjärnprofilen är framtagen av Claes Lundgren, Region Västerbotten.

Om det behövs får du kompletterande provtagning och uppföljning hos sjukvårdpersonal.

Du som arbetar kan tala med din arbetsgivare om att få göra hälsoundersökningen på betald arbetstid.

Hur hanteras dina svar?

 • De frågeområden som är relevanta för deltagarens hälsotillstånd dokumenteras i journalen och hanteras som övriga journaluppgifter.
 • Efter ditt godkännande kan också dina svar och uppgifter komma att användas i forskningsprojekt som är godkända av en etikprövningsnämnd. Syftet med forskningen är att följa hälsoutvecklingen i länet.
 • Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och därför kommer inga enskilda personer att kunna identifieras.
 • Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Folkhälsocentrum, Region Norrbotten. Dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Norrbottens hälsosamtal

18 augusti 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering